Menu

A Moqueca de guaricema e arioco’

A Moqueca de guaricema e arioco’

Conception today on May 12, 2017, is in the kitchen and running a tasty plate:

A Moqueca de guaricema e arioco’

Moqueca preparazione 2

Moqueca preparazione 1

Moqueca pronta vista superiore